Beställning av pistolskyttekort

Efter genomförd Pistolskytteutbildning med godkänt resultat kan medlem i föreningen beställa Pistolskyttekort med detta formulär. Detta formulär kan även nyttjas vid borttappat Pistolskyttekort.

 • Deltagit aktivt på samtliga kurstillfällen
 • Följer order och kommando
 • Tillämpar säker vapenhantering över tid
 • Skjutit 3st precisionserier i märkesvalör brons
 • Skjutit 3st tillämpningsserier (snabbserier) i märkesvalör brons
 • Skrivit teoretiskt prov med godkänt resultat

  Pistolskyttekort

  Personuppgifter  När ditt nya pistolskyttekort har anlänt till föreningen förvaras det i utdelningslådan i föreningens kassun.
  Be därför ansvarig med tillgång (exempelvis skjutledaren vid träningstillfälle) hämta ut ditt kort ur utdelningslådan.