Ansök om Föreningsintyg

Föreningsintyg styrker medlems behov, kravuppfyllnad och lämplighet. Ansökan om föreningsintyg skickas till styrelsen och handläggs av sekreteraren enligt blankett. Beslut om föreningsintyg delges sökande efter styrelsen vid möte fattat beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Föreningsintyg skickas digitalt av sekreteraren till Polisen.

 • Minst 6 månaders medlemskap 
 • Första pistol av fabrikat Glock och kaliber 9mm 
 • SPSF Pistolskyttekort 
 • 3 precisionsserier i märkesvalör guld senaste 2 kalenderåren
 • 3 tillämpningsserier (snabbserier) i märkesvalör guld senaste 2 kalenderåren
 • Aktiv medlem 
 • Bedömas lämplig 
 • Minst 12 månaders medlemskap 
 • Innehav egen pistol enligt krav föreningsintyg pistol. 
 • Godkänt resultat Föreningsutbildning Gevär. 
 • Aktiv medlem
 • Bedömas lämplig 

  Föreningsintyg för

  Personuppgifter


  Vapen