Ansök om medlemskap

Ansökan om medlemskap måste kompletteras med obrutet utdrag ur polisens belastningregister.

Vid avslagen ansökan om medlemskap återbetalas ev. inbetalda belopp.